پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24315929 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/05/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1377624
کد خبر : 345800 تاریخ ثبت : 1399/5/11 12:33 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ تیونینگ خودروهای میلیاردی در تهران

عکاس: زینب حمزه لویی

خلیج فارس: در روزهای پر تلاطم بازار اقتصادی جامعه یکی از علاقه مندی های قشر مرفه جامعه خاص بودن و متفاوت دیده شدن است، تا آنجا که خودروهای لوکس و میلیاردی خود را برای داشتن ظاهری متفاوت به این مجموعه ها می برند و از خدمات خاص آنها استفاده می کنند.

تیونینگ خودرو رابه طور خلاصه می توان ارتقا دادن مشخصات فنی و ظاهری یک خودرو تعریف کرد. در واقع هنگامی که از تیونینگ یک خودرو صحبت می کنیم منظور اصلی تغییر ظاهر، تقویت موتور و مشخصات فنی یا ایجاد تغییرات مهم در سایر بخش‌هاي آن خودروسـت. بـه گونه‌اي کـه در پایان کار خودروی مورد نظر بـه خودروی جدیدی تبدیل می شود. پیشینه‌ي تیونینگ را می توان در اواسط قرن بیستم میلادی جست‌وجو کرد.

 

https://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121708_269.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121709_443.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121710_610.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121711_615.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121712_334.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121713_605.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121714_508.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121715_915.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121716_657.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121717_524.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121718_844.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121719_802.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121720_781.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121721_618.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121722_259.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121723_873.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121724_606.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121725_510.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121726_841.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121727_936.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121741_624.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121742_619.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121743_178.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121744_272.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121745_149.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121746_362.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121747_879.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121748_467.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121749_470.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121750_980.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121751_323.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/6/5121752_970.jpg

-->