پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24317379 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/05/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1379070
کد خبر : 345799 تاریخ ثبت : 1399/5/11 12:10 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ برداشت برنج از شالیزارهای بابلسر

عکاس: یاسر نتاج

خلیج فارس: برداشت مکانیزه و سنتی خوشه‌های طلایی برنج در روستاهای شهرستان بابلسر آغاز شد.

بیش از ۲۱۴ هزار هکتار از شالیزار‌های مازندران امسال به کشت برنج اختصاص یافته است، که از این میزان ۴۵ هزار هکتار ارقام پرمحصول و مابقی ارقام محلی کشت شد. برداشت مکانیزه برنج در استان با تجهیز ناوگان مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، ۹۵ درصد امسال افزایش یافت.

https://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127026_757.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127027_980.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127028_195.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127029_223.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127030_476.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127031_133.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127032_683.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127033_548.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127034_521.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127035_712.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127036_467.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127037_600.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127038_259.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127039_666.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127041_167.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127042_587.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127043_964.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127044_678.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127045_568.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127046_792.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127047_560.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127048_337.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127049_433.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127050_459.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127051_368.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127052_120.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127053_948.jpghttps://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1399/5/8/5127054_811.jpg

کلمات کلیدی خبر : برنج شالیزار بابلسر
-->