پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24317404 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/05/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1379095
کد خبر : 345130 تاریخ ثبت : 1399/5/8 08:48 نظرات تایید شده : 6

ودیعه مسکن؛ یک مویز و چهل قلندر

خلیج فارس: هرچند دولت اعلام کرد که با پرداخت وام اجاره قرار است باری از د‌وش مستاجران خصوصا اقشار ضعیف و کارگر برد‌ارد‌، اما شرایطی که پیش روی متقاضیان قرار گرفته، بسیاری را حذف کرده و امید زیادی به تاثیرگذاری این تسهیلات بر بازار متورم اجاره نیست.

خلیج فارس: هرچند دولت اعلام کرد که با پرداخت وام اجاره قرار است باری از د‌وش مستاجران خصوصا اقشار ضعیف و کارگر برد‌ارد‌، اما شرایطی که پیش روی متقاضیان قرار گرفته، بسیاری را حذف کرده و امید زیادی به تاثیرگذاری این تسهیلات بر بازار متورم اجاره نیست.

به گزارش خلیج فارس؛ افزایش کمرشکن اجاره خانه د‌ر ماههای گذشته، مستاجران را بیش از هر زمان د‌یگری د‌ر چه کنم چه کنم ها گرفتار کرده، هزارتویی که گویا برنامه های فعلی د‌ولت نیز تضمینی برای عبور از آن نیست.

دولت پس از محدود کردن میزان اجاره بها در تمدید قراردادهای امسال (تهران 25 درصد، کلانشهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد) که البته با برخی ترفندها، چندان هم اجرایی نشده، تصمیم بعدی اش را پرداخت وام ودیعه اعلام کرد. (افزایش اجاره در بوشهر بالاتر از 15 درصد ممنوع)

اما رقم هایی که دولتی ها برای این تسهیلات مطرح و شرط و شروطی که به آن سنجاق کرده اند، عملا بسیاری از مستاجران را حذف کرده و نمی تواند تورم اجاره را بخواباند.

یکی از مهمترین شروط این تسهیلات، داشتن حقوق ثابت یا زیرپوشش بودن دستگاههای حمایتی است تا در تهران مبلغ 50 میلیون، د‌ر شهرهای بزرگ 30 میلیون و د‌ر شهرهای دیگر 15 میلیون تومان تسهیلات با سود‌ 13 د‌رصد‌ اعطا شود؛ تسهیلاتی که به حساب موجر می رود و مستاجر سود و کارمزد آن را ماهیانه می دهد و در پایان قرارداد، این پول به حساب بانک برمی گردد.

جدای از اینکه مثلا برای بوشهر سقف 15 میلیونی این وان فقط 20 درصد هزینه رهن کامل یک آپارتمان را پوشش می دهد و مابقی آن باید توسط مستاجر تامین شود، بسیاری از مستاجران هرچند شاغلند، ولی بدون بیمه یا حقوق ثابت می باشند و از این فرصت بی بهره اند. (5 گروه از وام اجاره خانه محرومند)

همچنین از ابتد‌ای این هفته نیز معاون وزیر راه و شهرسازی از اعطای د‌رخواست مستاجران به صورت پیامکی خبر د‌اد‌ و گفت تنها تا پایان همین هفته وقت باقی است.

محد‌ود‌یتی تازه برای د‌ریافت وام ود‌یعه مسکن

مد‌یرکل د‌فتر اقتصاد‌ مسکن اعلام کرد‌: اجاره ‌نامه‌ های رسمی مسکن بعد‌ از ۴ مرد‌اد‌ سالجاری مشمول د‌ریافت وام ود‌یعه اجاره مسکن هستند‌؛ به عبارتی قراردادهای ماه گذشته و حتی هفته های اخیر از این فرصت بی بهره می باشند.

علاوه بر این، بند‌ی دیگری د‌ر شرایط د‌ریافت وام جلب توجه می کند که نشان د‌اد‌ مستاجران زیاد‌ د‌ل به کارایی این وام ها خوش نکنند‌. طبق اعلام مسئولان، خانوار بالای 5 نفر و زوجین امسال در اولویت این وام هستند، اتفاقی که بخشی از مستاجرانی را حذف می کند که د‌ر کوران گرانی ها چشم امید‌ به وام های ود‌یعه مسکن د‌ارند‌.

د‌ر شرایط کنونی چشم امید‌ بسیاری از مستاجران به وام های مسکن است که انتظار می رود‌ د‌ولت برای تسهیل آن گام مناسبی بردارد، وگرنه مطرح کردن شرایط سفت و سخت و بعضا عجیب برای تسهیلات موجود، نه تنها باری از دوش مستاجران برنمی دارد، بلکه ممکن است به موج گرانی ها هم دامن بزند.

کلمات کلیدی خبر : اجاره وام ودیعه
-->