پویاسامانه

کد خبر : 296684 تاریخ ثبت : 1398/9/11 10:07 نظرات تایید شده : 2
عضو شورای شهر بوشهر:

تخلفات ساختمانی بجای دیوان عدالت در شهرداری رسیدگی شود

خلیج فارس: یکی از تخلفات پرتکرار در شهر بوشهر، افزایش تعداد واحدهای مسکونی در تعداد طبقات مجاز می باشد.

خلیج فارس: عضو شورای شهر بوشهر با اشاره به ابطال آرای کمیسیون ماده 100 خصوصا درباره تخریب اضافه بنا گفت: این موضوع هزینه های مضاعفی برای شهروندان دارد، از این رو شهرداری می تواند مشروط به تامین پارکینگ واحدهای اضافه، بجای احکام تخریب که از سوی دیوان عدالت ابطال می گردد، با دریافت جرایم پروانه صادر نماید.

به گزارش «خلیج فارس»؛ مهرزاد آسایش در نشست شورای شهر بوشهر ادامه داد: انتظار می رود کمیسیون ماده 5 استان در این زمینه تدبیر نماید.

وی با اشاره به اینکه هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز به کمیسیون ماده 100 ارجاع و درخصوص تخلفات صورت گرفته تصمیم گیری می شود تصریح کرد: یکی از تخلفات پرتکرار در شهر بوشهر، افزایش تعداد واحدهای مسکونی در تعداد طبقات مجاز می باشد.

نایب رییس کمیسیون برنامه ریزی و بودجه شورای شهر بوشهر ادامه داد: با توجه به اینکه افزایش تعداد واحد از تخلفات شهرسازی می باشد، کمیسیون ماده 100 در این خصوص مبادرت به صدور رأی تخریب و برگشت به حالت اولیه می نماید؛ از طرفی مالکینی که نسبت به رأی صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض می نمایند، دیوان در کلیه موارد رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب واحدهای اضافه و اعاده به حال اولیه را ابطال و کمیسیون نیز مکلف به اجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد. در نتیجه شاهد صدور رأی دیوان مبنی بر بلامانع بودن افزایش تعداد واحدها هستیم.

وی خواستار برنامه ریزی شهرداری جهت تعیین تکلیف رای های تخریب در شهرداری بجای دیوان عدالت شد و خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست های کلی کشور در حوزه مسکن مبنی بر احداث واحدهای کوچک متراژ که متناسب با تقاضای جامعه هدف است، انتظار می رود کمیسیون ماده 100 و شهرداری درخصوص واحد یا واحدهای اضافه در طبقات مجاز، مشروط به تامین پارکینگ جریمه را جایگزین تخریب نماید، چرا که آرای تخریب در دیوان عدالت ابطال می شود و هزینه های مضاعفی برای شهروندان دارد.

-->