پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1782302 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6929052
کد خبر : 292281 تاریخ ثبت : 1398/8/18 09:26 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ پرورش شترمرغ

عکس: خدیجه نادری

خلیج فارس: حسن کریمی یک جوان کارآفرین است که به مدت یک سال به شغل پرورش شترمرغ مشغول است. در این مدت با هزینه های شخصی و کمک خانواده این مکان را نگهداری کرده است. نبود آب کافی برای شترمرغها و نبود گاز برای گرمایش حیوانات در زمستان از دغدغه های این جوان است. شترمرغ بزرگترین پرنده زنده دنیاست. آن‌ها به صورت گروهی و در گروه‌های پنج تا پنجاه نفری گذران زندگی می‌کنند. شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدود.

پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان این کارگاه پرورش شتر مرع در جاده میمه اصفهان میباشد که متاسفانه هنوز گازکشی نشده است .شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان این کارگاه پرورش شتر مرع در جاده میمه اصفهان میباشد که متاسفانه هنوز گازکشی نشده است .شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان این کارگاه پرورش شتر مرع در جاده میمه اصفهان میباشد که متاسفانه هنوز گازکشی نشده است .شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان این کارگاه پرورش شتر مرع در جاده میمه اصفهان میباشد که متاسفانه هنوز گازکشی نشده است .شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان این کارگاه پرورش شتر مرع در جاده میمه اصفهان میباشد که متاسفانه هنوز گازکشی نشده است .شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.پرورش شترمرغ در میمه شاهین شهر اصفهان شترمرغ ظاهر منحصربه‌فردی دارد که آن را از پرندگان دیگر متمایز می‌کند. آن‌ها با گردن و پاهای بلند خود قادرند با سرعت حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت بدوند که بالاترین سرعت زمینی در میان تمام پرنده‌هاست.این کارگاه پرورش شتر مرع در جاده میمه اصفهان میباشد که متاسفانه هنوز گازکشی نشده است .

کلمات کلیدی خبر : پرورش شترمرغ اصفهان
-->