پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1783107 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 6929856
کد خبر : 292046 تاریخ ثبت : 1398/8/13 07:07 نظرات تایید شده : 8
عليرضا محمدی

ساختار در باشگاه شاهین و ننه‌ی اُمُل!

در حاشیه شكستِ های تحقير آميزِ تیم شاهين در لیگ برتر

وقتي گفتيم تيم ليگ برتري ساختار مي خواهد، عده اي ذي نفع، عوام فريبانه گفتند"وِهههه باز شروع شد، عامو حالا چه وقت اي حرفان" و تا مي توانستند دانسته و ندانسته اختلاف ايجاد كردند و بعد هم با رفتارهاي پوپوليست مآبانه سعي در جهت دادن به افكار عمومي كردند!

٨بازي يك امتياز! به قول ما بوشهري ها ننه اُمُل هم بود شايد بهتر نتيجه مي گرفت! و اين بود حاصل آن همه رفتار پوپوليستي

اما اصل داستان چيست؟ پاسخ يك كلمه است "ساختار"

"ساختار يعني تَبَعيت از چارت سازماني باشگاه و رعايت سلسله مراتب"با برنامه مناسب مديريتي مي شود جذب منابع مالي مختلف كرد و حتي اسپانسرِ خوب آورد.

اينكه قبل از بازي پرسپولیس، سهم ١٠ درصدي هواداران تيم ميهمان ٣٥ درصد می شود، يعني قبول شكست پيش از بازي كه متاسفانه توسط هر كسي در جلسه هماهنگي پیش از بازی به عنوان نماينده باشگاه بوده، موافقت و همراهی شده است.

ساختار يعني حوزه مديريتي تيم در اختيار سلسله مراتب مديران باشد و مدير بازخورد فني از مربي بخواهد و همينطور حوزه فني تنها حيطه اختيار مربي باشد.

روزي كه مربي سابق براي باشگاه تعيين تكليفِ مدیر رسانه و روابط عمومي كرد و باشگاه حرفِ خارج از عرفِ مربي را پذيرفت، مديِر تيم در ساختار تشكيلاتي، شد زير دستِ سرمربي و همين يعني تمام

توضيح اينكه بخش هاي تابعه مديريتي در چارت سازماني باشگاه يعني امور مالي و قراردادها، امور اداري، روابط عمومي و رسانه که از جمله امور مديريتي باشگاه است و زير مجموعه كادر فني نيست!

حلقه مفقوده اين روزهاي شاهين "همدلي "است. لطفا به پرو پاي هم نپيچيم...

حالا اما باشگاه نياز به تغيير دارد، تغييري كه منجر به ايجاد ساختار شود. مجموعه تيم افرادي نياز دارد با توانمندي تغيير، در همه بخش ها و تا امور باشگاه به دست افرادي با توانمندي مديريتي و ساختار ساز نباشد
همين آش است و همين كاسه.

-->