پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21588969 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 19953433
کد خبر : 291765 تاریخ ثبت : 1398/8/13 12:24 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ به رنگ خزان

عکس: بهرام آدشیرین پور

خلیج فارس: با آمدن فصل پاییز، سراسر ایران رنگ های پاییزی به خود می گیرد و خزانی زیبا را تشکیل می دهد که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

تصاویر این گزارش از خلخال (منطقه گردشگری ازناو) نمین (بخش ویکلیج) منطقه نمونه گردشگری قندقلو و ارتفاعات سوها می باشد.

به رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیلبه رنگ خزان - اردبیل

کلمات کلیدی خبر : خزان
-->