پویاسامانه

کد خبر : 289350 تاریخ ثبت : 1398/7/24 19:35 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ شور حسینی در پایانه مرزی چذابه

عکس: مهدی پدرام خو

خلیج فارس: پایانه چذابه یکی از گذرگاه‌های مرزی خوزستان است که این روزها شور حسینی در آن موج می‌زند و زائران اربعین حسینی به صورت انفرادی و کاروانی از این مرز برای سفر به کربلا عبور می‌کنند.

 زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه موکبهای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه موکبهای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه موکبهای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه موکبهای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه موکبهای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه موکبهای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه موکبهای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه موکبهای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه زائرین اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه

-->