پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/13 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1718134 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2710386
کد خبر : 286964 تاریخ ثبت : 1398/7/11 11:30 نظرات تایید شده : 4

تصاویر/ تردد خطرناک اهالی روستاهای اهواز

عکس: مهدی پدرام خو

خلیج فارس: حدود ۴سال از راه اندازی پل شناور دهستان عنافچه در شهرستان باوی در شمال اهواز می گذرد. این پل که توسط ارتش بر روی رودخانه کارون نصب شده،ارتباط بیش از ۴۰ روستا را با شهر ملاثانی، مرکز شهرستان را برقرار می کند. اما با هر بارندگی و بالا آمدن آب رودخانه این پل زیر آب می رود و راه ارتباطی روستاها هم قطع می شود. بعد از سیل بهار امسال اما این پل شناور تعمیر نشده است و تردد اهالی همچنان با مشکل روبه روست و زیر آب رفتن این پل خطرات زیادی را برای تردد اهالی ایجاد می کند.

با شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقبا شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقبا شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقبا شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.با شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقبا شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقبا شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقبا شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقhttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1398/07/07/139807070945446818520904.jpgبا شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.با شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقبا شروع سال تحصیلی جدید ادامه این روند دانش‌آموزان و معلمان را مجبور می کند از قایق‌های محلی غیر استاندارد برای جابه‌جایی استفاده کنند.تردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقتردد خطرناک اهالی روستاهای عنافچه با قایقکلمات کلیدی خبر : اهواز تردد