پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 32076118 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 51369673
کد خبر : 277877 تاریخ ثبت : 1398/5/23 10:31 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ برداشت سیر

برداشت سیر در همدان / عکس: امیر حسین ترکمن

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798939_407.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798922_999.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798923_171.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798924_636.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798925_174.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798926_587.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798927_722.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798928_325.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798929_189.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798930_491.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798931_990.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798932_292.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798933_599.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798934_950.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798935_632.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798936_448.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798937_660.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798940_381.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798941_772.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798948_416.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798938_726.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798949_806.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798950_521.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/12/3798951_490.jpgکلمات کلیدی خبر : برداشت سیر همدان