پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/08/16 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 4908393 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/07/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 10045387
کد خبر : 277875 تاریخ ثبت : 1398/5/22 10:34 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ مزارع گل‌های آفتابگردان در گلستان

خلیج فارس: مزارع آفتابگردان همانند خورشید، در کلاله استان گلستان می‌درخشند و مناظر زیبا و چشم نوزای ایجاد می‌کنند، این گل‌ها علاوه بر زیبایی، محصول ارزشمندی نیز دارند.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220687_990.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220683_433.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220681_162.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220682_428.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220684_409.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220685_615.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220686_541.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220688_781.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220689_330.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220690_192.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220691_289.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220692_406.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220693_850.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220694_817.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220695_241.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220696_350.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220697_390.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220698_967.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220699_690.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220700_794.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220701_317.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220702_438.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220703_279.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220704_703.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220705_230.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220706_212.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220707_869.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220708_796.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220709_422.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220710_350.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220711_187.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/5/19/2220712_485.jpg

-->