پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 48077277 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 25314162
کد خبر : 261797 تاریخ ثبت : 1398/2/26 11:21 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ طبیعت منطقه «ده دز» و «دشت جویُم»

عکس: رسول شجاعی

طبیعت بکر و زیبای منطقه ی اطراف شهر «ده دز» از توابع شهرستان ایذه خوزستان، شامل دشت سادات حسینی، شیوند، سدهای کارون 3 و 4 واقع شده است. ده دز در 241 کیلومتری شرق اهواز قرار گرفته است.

http://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020134.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020135.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020136.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020137.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020138.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020140.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020141.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020142.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020143.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020144.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020145.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020146.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020149.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020153.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020154.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020155.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020156.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020157.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020158.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020159.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020160.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980223/3694813/n3694813-7020161.jpgکلمات کلیدی خبر : طبیعت ایذه خوزستان