پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 28850650 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 49206913
کد خبر : 260066 تاریخ ثبت : 1398/2/17 11:13 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ زندگی در وادی خاموشان

عکس: مریم آل مومن

سیل با آمدنش جای خود را در دل شهر باز کرده است. آق قلا رودخانه ای شده که بر روی آن خانه ساخته شده است. مردم در چادرها و اماکن موقتی اسکان داده شده اند ولی برای کسانی که زندگی شان بسته به زندگی احشامشان است، همه چیز فرق می کند؛ آنها نمی توانند در اردوگاه های موقت کنار بقیه زندگی کنند. ایشان به همراه احشامشان بر بلندترین نقطه شهر که قبرستان است، زندگی می کنند. چند روزی است صدای زندگی در کنار کسانی که سالهاست در سکوت قبرستان خفته اند، شنیده می شود.

http://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013577.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013578.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013579.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013580.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013581.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013582.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013583.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013584.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013585.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013586.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013587.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013588.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013589.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013590.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013591.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013593.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013594.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980216/3693962/n3693962-7013595.jpgکلمات کلیدی خبر : آق قلا سیل