پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 47671319 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24909503
کد خبر : 256420 تاریخ ثبت : 1398/1/27 10:13 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ ارغوان بافی

عکس: بختیار صمدی

«گلچین غلام‌ویسی» حدود 12 سال است که از طریق سبدبافی با درخت ارغوان امرار معاش می‌کند. او خود به کوه‌های منطقه کردستان می‌رود و به گونه‌ای که به درختان ارغوان آسیبی وارد نشود چوب موردنیاز کار خود را تهیه می‌کند.

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368222709067_30167_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368216928377_91565_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368229114962_80441_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368099738346_13332_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368145209104_96991_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368158020557_57585_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368070828542_18293_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368105363264_93512_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368062235173_61248_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368076453150_22724_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368088483270_66661_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368094269955_31874_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368117241732_49649_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368122866353_92878_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368128491092_96877_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368133646939_50037_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368139740370_40896_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368150989978_52552_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368163957698_57548_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368169738699_30867_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368175832344_24078_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368181456825_83173_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368187394088_63732_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368193174860_52399_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368199116454_87815_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368204897661_65756_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/26/13980126000743636909368210834666_29091_PhotoT.jpg