پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 47673497 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24911678
کد خبر : 256416 تاریخ ثبت : 1398/1/27 10:06 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ بازگشت آب به تالاب انزلی‎

عکس: مجتبی محمدی
هرچند بارش های اخیر در برخی نقاط کشور، خساراتی به همراه داشته اما این بارش ها، زندگی دوباره ای به تالاب بین المللی انزلی که از کم آبی شدیدی رنج می برد، بخشیده است.
http://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973770.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973769.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973768.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973767.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973771.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973773.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973774.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973776.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973777.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973779.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973780.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973781.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973783.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973784.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973785.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973786.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973788.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973789.jpghttp://img6.irna.ir/1398/13980125/3680643/n3680643-6973791.jpg


کلمات کلیدی خبر : تالاب انزلی‎