پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 48177804 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 25414347
کد خبر : 256413 تاریخ ثبت : 1398/1/27 09:53 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ خسارات سیل در روستای شاهیوند پلدختر

عکس: عزیز بابانژاد

 
خسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترروستای شاهیوند- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترزندگی اهالی روستای سیل زده شاهیوند در چادر های هلال احمر- پلدخترخسارات سیل در روستای شاهیوند- پلدخترکلمات کلیدی خبر : شاهیوند پلدختر خسارت سیل