پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 48454209 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 25689248
کد خبر : 256403 تاریخ ثبت : 1398/1/27 09:28 نظرات تایید شده : 1
عبدالرسول حیدری

فروختن قلم و ریاکاری آینده فوتبال را می‌بلعد

برای اولین بار که می خواهید برای موفقیت کسی قلم را بر روی کاغذ به حرکت در آورید و دروغ بگویید و دیگران را فریب بدهید و دلالی و فساد را که عامل اصلی نابودی یک تیم می شود با توجه به اینکه اکثر مسولین و همه هواداران و بازیکنان فوتبال به آن واقفند انکار نمایید.

بی لیاقتی و ناکارآمدی یک مدیر شکسته خورده و برخی از اطرافیانش برای بقا خود تا فردای دیگر در تیم را نادیده بگیرید و آن را عالی جلوه دهید تا مدیر مورد نظرت به یک پست و مقام عالی و یا اینکه به ثروت باد آورده دیگر در کنار تیم دست پیدا کند و یا اینکه صاحب شهرت و قدرت گردد و از مدیریت باشگاه ورزشی به شورای شهر و مناصب مهم برسد.

نخست برایت دشوار و سخت است اما همین که موفق شدید و آن را رسانه ای نمودید و دیدید که در کنار این تعریف و تمجید های دروغین و تملق گویی ها، نان دار و نامدار می شوید و مورد احترام عالیجنابان و به ویژه دلال ها قرار می گیرید، بلافاصله آن را تبدیل به ابزاری می کنید برای موفقیت های آینده خود، هرچند اگر با ذلت و خواری باشد و مورد تنفر دیگران هم قرار بگیرید.

جامعه فوتبال امروز ما متاسفانه گرفتار چنین افراد فرصت طلبی می باشد که حاضرند یک باشگاه و یا اینکه یک تیم و فوتبال را قربانی حضور خودشان نمایند حتی اگر لازم باشد با چرب زبانی همه را دور بزنند، حتی اگر بودنشان در اندک زمان و مدت کمی باشد.

هر چقدر مسولین ورزش و باشگاه ها از راستگویی و حقیقت و صداقت افراد با شخصیت و شرافتمند بیشتر فاصله بگیرند و به فرصت طلبان و قلم بدستان حامیان دلالی و فساد نزدیکتر شوند، قطعا از کسانی که حقیقت می گویند و واقعیت ها را می نویسند و آشکار می نمایند بیشتر متنفر می شوند و در مقابل شان جبهه می گیرند و نهایتا آنها را از جامعه ورزش طرد می کنند تا میرزا بنویس ها ی ویژه با مجیزگوی های خاص خود راه موفقیت آنها را هموارتر نمایند و خودشان هم به لقمه نانی برسند.

درد اصلی و عقب ماندگی جامعه ورزش ما و به ویژه فوتبال و برخی از باشگاه های ما در تفکرات همین اندک افرد واپس گرا و دروغگو و ریاکار گرفتار می باشد که اکنون برای بقا خود دست و پا می زنند. کسانی که با مبلغ بسیار ناچیزی از مدیران سفارشی و تحمیلی و  دلال ها و واسطه گرها دریافت می کنند تا چند روز دیگر بمانند و گذران عمرنمایند، برایشان هم فرق نمی کند که در لیگ برتر باشند و یا اینکه در لیگ های دسته پایین تر. هدف حفظ موقعیت و منافع خودشان است چون تعلق خاطری به تیم یا این و آن باشگاه ندارند.

فروختن قلم به بهای ناچیز به خاطر برخی از مدیران نالایق و دلال ها آینده فوتبال را می بلعد. به قول استاد سخن، سعدی شیرازی:به گرسنگی مردن بهتر که نان فرومایگان خوردنکلمات کلیدی خبر : عبدالرسول حیدری