پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 43698371 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 20945859
کد خبر : 256361 تاریخ ثبت : 1398/1/26 21:31 نظرات تایید شده : 1
امدادرسانی بوشهری‌ها در خوزستان

تصاویر/ تقابل سیل مهربانی با سیل طبیعت

http://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392439_141.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392434_475.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392435_815.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392436_318.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392437_722.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392438_373.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392440_879.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392441_420.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392442_215.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392443_424.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392444_106.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392445_494.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392446_604.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392447_537.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392448_669.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392449_655.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392450_366.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392451_246.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3392452_924.jpgکلمات کلیدی خبر : سیل مهربانی