پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 47677312 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24915486
کد خبر : 256360 تاریخ ثبت : 1398/1/26 20:38 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ امدادرسانی سپاه استان به سیل‌زدگان خوزستان

http://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393319_677.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393320_671.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393321_204.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393322_127.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393323_643.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393324_844.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393325_827.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393326_614.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393327_916.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393328_535.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393329_269.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393330_163.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393331_658.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393332_850.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393333_298.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393334_679.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393335_359.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393336_254.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393337_559.jpghttp://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/1/25/3393338_705.jpgکلمات کلیدی خبر : سپاه سیل خوزستان