پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44745568 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21990334
کد خبر : 255346 تاریخ ثبت : 1398/1/22 12:32 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ طبیعت زیبا و سرسبز بهاری جم

عکس: محمدعلی بابایی

شهرستان جم به عنوان بام استان بوشهر در بین سایر شهرستان‌های این استان دارای بهترین شرایط آب و هوایی به ویژه در فصل زمستان و بهار است.

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000608636903292742933650_28140_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000608636903292732777376_36597_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447220421387_59549_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447228077637_76851_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447237140209_53826_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447243546476_39922_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447251213577_28838_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447258088616_99082_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447264963605_92723_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447271369855_82299_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447278244902_34202_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447284807380_45680_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447290901100_43535_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447299347303_53720_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447305909876_92969_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447312784829_77683_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447318878577_36445_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447325909848_91548_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447332316168_27483_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/01/19/13980119000986636903447339034867_68917_PhotoT.jpg