پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 48466915 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 25701889
کد خبر : 255180 تاریخ ثبت : 1398/1/20 12:20 نظرات تایید شده : 1

تصاویر/ امدادرسانی به مناطق در محاصره سیل خوزستان

عکس: محمد حسن عامری

نیروهای امداد هلال احمر بوسیله بالگرد به مناطق در محاصره سیل خوزستان رفته و در تلاش برای تامین نیازهای ضروری ساکنان این مناطق هستند.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066073_232.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066096_717.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066075_654.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066097_590.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066074_579.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066072_657.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066098_435.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066092_682.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066076_156.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066082_917.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066081_415.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066078_843.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066077_553.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066089_930.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066099_149.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066090_144.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066091_734.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066084_731.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066085_555.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066083_132.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066086_855.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066079_432.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066088_498.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066093_288.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066080_356.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066094_843.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066095_892.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066071_230.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066100_646.jpghttps://www.mizanonline.com/files/fa/news/1398/1/20/2066087_454.jpgکلمات کلیدی خبر : امدادرسانی سیل خوزستان