پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44722096 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21966906
کد خبر : 255065 تاریخ ثبت : 1398/1/20 08:11 نظرات تایید شده : 5
عبدالصمد ابراهيمي

احترام به تصميم سازمانی يا تعظيم مقابل فردی نگری؟

"حذف برنامه نود و عادل يك تصميم سازماني است." اين جمله را از برخي گزارشگران تلويزيون مي شنويم كه معتقدند بايد در چارچوب انضباط اداري و پايبندي به اصول و سلسله مراتب ، تصميمات مديران مافوق را پذيرفت.

اين نوع نگاه را در جايي مي توان قابل احترام دانست كه حداقل دو امر حاكم باشد: اول آن كه مدير مافوق عنصري متخصص و صاحب تجربه بوده نه اينكه از بد حادثه به اين كرسي جلوس نموده باشد و دوم اين كه تصميمش در چارچوب منطق و معيارهاي حداقلي عقلي بگنجد.

فروغي و مديريت در يك شبكه بزرگ، دو خط موازي بوده اند كه قطعا نبايد به هم مي رسيدند اما رسيده اند. بدون تخصص و تجربه لازم. تصميمي هم كه گرفته شده از هر زاويه اي به آن نگاه كنيم بوي غرض ورزي مي دهد. كدام لباس عقلاني را بر تن اين تصميم پوشانده اند كه محمدرضا احمدي و عليفر و ضيا آن را يک تصميم سازماني مي بينند؟ از ديد اين دوستان اگر مدير مافوق كبريت بكشد و استوديوها را بسوزاند هم تصميمش اداري و سازماني و لازم الاتباع است؟ اين چه منطقي است؟

ترس بابت از دست دادن جايگاه تا اين اندازه مي تواند حرّيت آدم ها را سلب كند. حمايت نمي كنيد نكنيد خودتان را مضحكه عام و خاص نكنيد. عادل بيست سال برنامه ساخته و حالا تصميم به حذفش گرفته اند؟ چرا؟ اينجا تيم فوتبال نيست كه بگوييم سليقه مربي است. يك رسانه ملي است كه بايد براي مخاطبش برنامه بسازد.مخاطب در اين دايره كجا قرار دارد؟ نظرش چقدر مهم است؟

اين كارد اسماعيل كُش روزي روي گردن شماها هم مي نشيند. البته بدون اين حمايت مردمي و با يادآوري چنين روزهايي كه رفتيد و زير علم غير متخصص ها سينه زديد. شك نكنيد آن روز مي رسد. تووووووووي دروازه هاي بي معني و جوك تان به خاطره ها مي پيوندد و خودتان مي مانيد و سابقه تان.خوش باشيد.