پویاسامانه

کد خبر : 251851 تاریخ ثبت : 1397/12/24 11:48 نظرات تایید شده : 2
يونس خسروانى

پيشنهاد به ریيس جمهور؛ طرحى براى عسلويه بدون فقير

سفر قريب الوقوع رياست جمهورى و هيئت همراه به استان بوشهر و حضور ايشان براى افتتاح فازهاى جديد صنعت انرژى در جنوب استان، بهانه انتشار اين يادداشت است.

عسلويه نامى جهانى است و همه دنيا عسلويه را به منابع سرشار انرژى خصوصاً گاز و پتروشيمى مى شناسند.

در شهرستان عسلويه استان بوشهر تعداد ٩٧٩ خانوار با جمعيتي بالغ بر ٢٠٤٥ نَفَر تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) هستند!

هزينه خودكفايى هر خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خمينى نزديك به حداقل دستمزد يك كارگر ساده در ماه است و اين هزينه براي ٩٧٩ خانوار، رقمى بسيار ناچيز در معادلات مالى ميلياردى است كه با درنظر گرفتن ١٠٠ ميليون تومان هزينه براى هر خانوار، اين مهم با حدوداً ١٠٠ميليارد تومان قابل انجام است.

در شرف سال نو و در اقدامى پسنديده پتروشيمى جم هزينه چاپ سر رسيد و تقويم و ساير اقلام تبليغاتى را به مبلغ ٢٠٠ ميليون تومان به تهيه ويلچر و هزينه درمانى و ... اختصاص داده است.

٣٠ مجموعه پتروشيمي و مرتبط با آنها در عسلويه مشغول به فعاليت هستند كه اگر هر كدام از آنها تعداد ١٠٠ خانوار را با مبلغى معادل ١٠ ميليارد تومان خودكفا كنند، در قطب انرژي كشور و در كنار ميلياردها دلار سرمايه و دارايى، فقيرى نمى ماند و ميتوان ادعا كرد كه عسلويه شهرى بدون فقير است.

بنابراين آقاى رئيس جمهور ميتوانند به مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى پارس جنوبى و شوراى هماهنگي پتروشيمى ها و مجتمع گازى پارس جنوبى دستور فرمايند با عملياتى كردن اين مهم، فقر را در عسلويه ريشه كن نمايند و رسالت خود را در خصوص محيط پيرامونى شان كه وظيفه معطل مانده آنهاست، تكميل نمايند چرا كه مردمى كه بدليل حضور صنعت، هزاران درد از جمله آلودگى محيط زيست، گرانى ناخواسته و بيشتر از ميانگين  كشورى، نبود امكانات درمانى و بهداشتى كافى و ... را تحمل مي كنند، روا نيست كه درد فقر و ندارى را نيز به اجبار تحمل نمايند.

بعنوان نمونه، پيمان حمل آب از سيراف به يك شهرك پتروشيمى در جم براى يكسال مبلغ ٢٠ ميليارد تومان است. در ميان چنين هزينه هايى، هزينه اجراى طرح پيشنهادى فوق كه فقر را در آن شهر با شهرت جهانى، ريشه كن خواهد كرد، هزينه اى بسيار اندك با نتايجى بسيار ارزشمند است.

کلمات کلیدی خبر : يونس خسروانى عسلویه فقیر
-->