پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17666416 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 37531452
کد خبر : 238601 تاریخ ثبت : 1397/10/16 10:38 نظرات تایید شده : 8
یادداشت خوانندگان؛

آقای استاندار؛ اين گوی و اين ميدان !

ساليان درازي است اين قطعه از استان، نه از لحاظ سياسي و نه از حيطه ي تصميم گيري در اختيار مديريت استان نيست! طوری که مجموعه مديريتي استان سال هاي سال است از مكلف نمودن مديران اين منطقه براي حضور در جلسات شوراي اداري استان نيز عاجز مانده است.

قدرت مظاهری

اخيرا و طي چند روز گذشته، استاندار محترم بوشهر ضمن بازديد از شهرستان هاي كنگان و عسلويه ابراز داشته اند: "ایجاد پایگاه پایش مستمر آب و هوایی عسلویه و کنگان از برنامه های قطعی ما در این دو شهرستان است" و همچنين تاكيد كرده اند: "اداره محیط زیست حق ندارد تا زمانی که پایش آب و هوایی در عسلویه انجام شود در مورد صنايع  موجود در این شهرستان اقدامی کند لذا ابتدا باید پایش مستمر آب و هوایی انجام شود سپس مجوزهای صنایع صادر شود. "

اين روزها اگر عينكي سياه بر چشم و عصايي سفيد هم در دستانتان باشد و گذرتان به عسلويه بيفتد، سونامي آلودگي هاي آب، خاك و هوا را از عمق وجودتان احساس مي كنيد. بوي مشمئزكننده‌ي آلاينده هاي شيميايي كه منشاء و منبعي جز صنايع موجود ندارند، چنان از منافذ ريز پوستتان هم عبور مي كنند كه حتي بدون دم و بازدم هم مي توان وجود و حضورشان را حس كرد. آلاينده هايي كه روزها آسمان عسلويه را شب مي كنند و شب ها هزار بار بيشتر در خود تكرار مي شوند تا از زمين و زمان جهنمي بيافرينند كه دودش از فضا هم ديده شود، چنان بي مهابا سموم خود را در اين فضاي غمگين سرفه مي كنند كه انگار محيط زيست و مجموعه ي قوانين و دستورالعمل هاي آن، بازي هاي بچگانه اي هستند كه با لبخندي گمراه كننده مي توان از كنارشان گذشت.

پس از گذر ساليان متمادي از پمپاژ اين سموم به روح و روان آدم ها، حيوانات، گياهان و آبزيان؛ جناب استاندار اظهار مي دارند كه در پي راه اندازي ايستگاه پايش آب و هوايي هستند. وااسفا كه چنين حجمي از آلودگي در چشمان ايشان خرد و ناچيز آمده و پيگيري و جلوگيري از شيوع بيشتر آن را منوط به تعبيه ي ايستگاه پايش دانسته اند. اسفناك تر اينكه صدور مجوزهاي صنعتي را در قلمرو اختيارات محيط زيست استان قلمداد كرده و امر فرموده اند كه تا زمان برپايي چنين ايستگاهي، از صدور مجوز ممانعت نمايند!

جناب استاندار يا نمي دانند يا اينكه در فضايي به شدت احساسي به ابراز چنين ديدگاهي پرداخته اند.

پرواضح است كه ساليان درازي است اين قطعه از استان، نه از لحاظ سياسي و نه از حيطه ي تصميم گيري در اختيار مديريت استان نيست! چيدمان مديريتي مناطق، مجتمع ها، پتروشيمي ها و ديگر اركان تصميم گيرنده در منطقه ویژه پارس بنا به تصميمي نانوشته ميان دولتمردان و گماشتگان شان در استان، به مركز منتقل شده و تصميم سازي درباره ي اينكه چنين منطقه اي چگونه و به دست چه كساني اداره شود، از حوزه ي فرماندهي مديران استاني خارج شده است. ايراد وعده هاي پوپوليستي براي كساني كه خارج از اين گود هستند، كمي خوشبينانه جلوه مي كند اما براي مردمي كه سال هاست رنگي آبي بر آسمان خانه هايشان نديده اند، گول زننده به شمار مي آيد.

جناب آقاي استاندار، خود نيز آگاهيد كه مجموعه مديريتي استان سال هاي سال است از مكلف نمودن مديران اين منطقه براي حضور در جلسات شوراي اداري استان نيز عاجز مانده است. هيچ انديشيده ايد مدير يا مديراني كه دستورات و بخشنامه هاي خود را مستقيما از مديران ارشد شان در سطح مركز دريافت نموده و از بي پاسخ گذاشتن مطالبات استان  هيچ ابا و واهمه اي ندارند، تحت كدام فرمان و امريه به خواسته هاي جنابعالي و همكاران تان تمكين خواهند كرد؟!

محيط زيست و مجموعه ي كوچك و نقلي آن نيز بيش از آن كه به رسالت خود در اين باره واقف باشد، تحت نظارت قوه ي آمره اي است كه از همان مركز سياست هايش را به وي ديكته مي كند. بنابراين با عرض پوزش بايد به بيان اين واقعيت  پرداخت كه نه جنابعالي و نه مجموعه ي محيط زيست بدون اراده اي از پايتخت قادر به جابجايي سنگريزه اي در عسلويه و صنايع آن نيز نمي باشيد.

اين گوي و اين ميدان!

«خلیج فارس» از انتشار توضیح استانداری، محیط زیست و مجموعه های نفتی درباره یادداشت بالا
استقبال می کند