پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 40681603 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3588702
کد خبر : 232894 تاریخ ثبت : 1397/9/15 12:26 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ کسب روزی حلال از خورشید

عکس: زهرا رباطی

استفاده از انرژی خورشید یکی از بهترین راه های تولید برق و تولید انرژی پاک در جهان محسوب می شود. کمیته امداد امام خمینی(ره) در یک طرح خود اشتغالی مناسب در روستای چاه نسر شهرستان نیشابور شرایط خرید و نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان خود را فراهم آورده است. این پنل ها روزانه ۵ کیلو وات برق تولید می کند و در داخل کنتور قرار می گیرد، سپس از طریق کابل ها آماده ی فروش و وصل به شبکه ی برق استان می شود.

نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)نصب پنل های خورشیدی رو بر روی پشت بام و حیاط منازل برخی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)کلمات کلیدی خبر : روزی حلال خورشید