پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1723846 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2904078
کد خبر : 232884 تاریخ ثبت : 1397/9/15 15:35 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ اجرای پروژه‌های مرتع کردستان

عکس: سید مصلح پیر خضرانیان

جلیج فارس: اجرای پروژه‌های بیولوژیک مرتع کپه کاری و کنتور فارو در حوزه آبخیز کومایین و خامسان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت جلوگیری از فرسایش خاک، ذخیره نزولات آسمانی و تولید علوفه بیشتر در حوزه های آبخیز استان کردستان توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شده است.

http://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759347.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759348.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759349.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759350.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759351.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759352.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759353.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759354.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759355.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759356.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759357.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759358.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759359.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759360.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759361.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759362.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759363.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759364.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759365.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759366.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970914/3659918/n3659918-6759368.jpgکلمات کلیدی خبر : بیولوژیک مرتع کردستان