پویاسامانه

کد خبر : 232060 تاریخ ثبت : 1397/9/12 19:39 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ پرندگان مهاجر دریاچه چیتگر

با بهره برداری از حوزه آبگیر دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) ، اکوسیستم جدیدی برای پرندگان مهاجر از اروپای شرقی و شمال سیبری از جمله «کاکایی» در محیط شهری تهران فراهم شده و با شروع فصل پاییز پرندگان دریایی در دریاچه تجمع کرده اند.

http://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753715.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753716.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753717.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753718.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753719.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753720.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753721.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753722.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753723.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753724.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753725.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753726.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753727.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753728.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753729.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753730.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753731.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753732.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753733.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753734.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753735.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753736.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753737.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753738.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753739.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753740.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753741.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753742.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753743.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753744.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753745.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753746.jpghttp://img6.irna.ir/1397/13970911/3659366/n3659366-6753747.jpg

کلمات کلیدی خبر : پرندگان مهاجر دریاچه چیتگر
-->