پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/04/30 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3998816 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/05/12 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1494156
کد خبر : 227578 تاریخ ثبت : 1397/8/15 18:50 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ بارندگی در بوشهر

عکس: عباس حیدری

تصاویر (دوربین موبایل) بارندگی روز سه شنبه در شهر بوشهر را نشان می دهد.

http://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711014.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711015.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711016.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711017.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711018.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711019.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711020.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711022.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711023.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711024.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711025.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711026.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711027.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711028.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711029.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711030.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970815/3655114/n3655114-6711031.jpg