پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 28689714
کد خبر : 226983 تاریخ ثبت : 1397/8/13 08:22 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ مسابقات قایقرانی اسلالوم آسیا

عکس: مریم هاشمی

همزمان با پايان روز شنبه، ١٢ آبان ماه در نتيجه ى رقابت هاى انفرادى ٧٠ ورزشكار از هشت كشور آسيايى، ٢ مدال برنز و ٢ مدال نقره سهم ايران شد.

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897485_600.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897483_779.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897486_832.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897487_445.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897488_368.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897489_508.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897490_117.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897491_260.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897492_934.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897493_133.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897494_136.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897495_160.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897496_774.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897497_555.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897498_418.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897499_460.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897500_942.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897501_739.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897502_989.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897503_745.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897504_552.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897505_790.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897506_642.jpghttps://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/8/12/8897507_481.jpg