پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17560009 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 37425160
کد خبر : 222445 تاریخ ثبت : 1397/7/18 16:54 نظرات تایید شده : 1

تصاویر/ رودبار؛ بدون رود بدون آب

عکس: محمد رفیعی موحد

خلیج فارس: مرکز شهرستان اسلام آباد در جنوب استان کرمان که بدلیل احاطه توسط ۴رودخانه، زمین های حاصلخیز و نخلستانهای انبوه،از گذشته رودبار نام گرفته بود. با خشک شدن رودخانه های دائمی و فصلی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی در هر سال بخش عظیمی از سطح زیر کشت خود را از دست داده و زندگی ساکنان این شهر و روستاهای اطراف که عمدتا وابسته به کشاورزی و دامداری بوده را پس از نابودی تنها منبع درآمد، با خطرات جدی روبرو ساخته و این روزها با وجود نوسانات اقتصادی و افزایش قیمتها، نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان برای ادامه حیات هستند.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025838815558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025824815558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025945115558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025867015558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112030071615558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112030084115558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025893515558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025782615558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025792015558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025799815558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/139707111202586015558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025815415558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025832615558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025848215558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112030065415558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025857615558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025874815558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025884115558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/139707111202592915558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025915415558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025924815558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025934115558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025956015558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025970115558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025976315558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025996615558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112030021615558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112030031015558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112030037315558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025765415558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112030045115558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112030098215558614.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/07/11/1397071112025773215558614.jpgکلمات کلیدی خبر : رودبار