پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 17336608 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 37201950
کد خبر : 218140 تاریخ ثبت : 1397/6/22 10:38 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ آماده‌سازی لباس شیرخوارگان حسینی

آماده سازی 78000 لباس همایش شیرخوارگان حسینی/ عکس: فرزانه چخماق ساز

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604772_176.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604773_702.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604774_116.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604775_159.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604776_963.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604777_523.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604778_230.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604779_711.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604780_196.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604781_857.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604782_208.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604783_114.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604784_478.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604785_566.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604786_818.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604787_305.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604788_508.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604789_986.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604790_742.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604791_266.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604792_592.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604793_351.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604794_213.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/20/2604795_520.jpgکلمات کلیدی خبر : لباس شیرخوارگان حسینی