پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 48592594 تاریخ نمایش این آگهی : 1396/02/18 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 25826866
کد خبر : 211906 تاریخ ثبت : 1397/5/19 11:11 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ مزرعه آفتابگردان

عکس: سعید طلوعی

استان خراسان شمالی، تقریبا ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را که به کاشت گیاهان دارای دانه های روغنی از جمله تخمه آفتابگردان اختصاص می دهد، که بیش از ۷۰ هزار تن، انواع دانه های روغنی در این استان برداشت می شود، در استان خراسان شمالی، دانه‌های روغنی شامل کلزا، آفتاب گردان، پنبه، گلرنگ و کنجد کشت می‌شود. برداشت آفتابگردان از مزارع خراسان شمالی با فرا رسیدن آخرین ماه از فصل تابستان و اوایل پاییز ، آغاز می شود.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611053952514958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/139705161105404014958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611053979014958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611053971214958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611054015014958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611054094714958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611054079014958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611054063414958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611053991514958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611053941514958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611053965014958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611053988414958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611053996214958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/139705161105408714958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611054069714958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611054088414958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/139705161105418714958434.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/16/1397051611054122814958434.jpgکلمات کلیدی خبر : مزرعه آفتابگردان