پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1437457 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 2618525
کد خبر : 207454 تاریخ ثبت : 1397/4/21 12:18 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ برداشت جو

عکس: غلامرضا رضایی‌آغوزگله

جو از محصولات مهم زراعی سرزمین جلگه جنگلی مازندران است. در سال های اخیر به طور میانگین 60هزار تن خوشه پرچین جو پاییزه در اراضی این استان کشت و برداشت شده است. کشاورزان چهاردانگه هر ساله در ماه‌های مهر و آبان به کشت و در تیر و مرداد به برداشت سنتی و ماشینی این محصول زراعی می پردازند. از خوشه های جو برای خوراک انواع دام و از ساقه های باقی مانده آن برای تعلیف دامداران استفاده می شود.

https://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395442115067_10337_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395436112749_55624_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395378768399_40567_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395309685307_32882_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395294474254_95028_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395316716649_69024_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395324998010_35338_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395331248016_18847_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395302653810_72323_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395351424742_13330_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395358455665_19008_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395365174864_95175_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395371893287_12155_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395385487232_20771_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395392831008_50870_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395345486707_37322_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395398612428_99140_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395405018556_12333_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395337966989_32406_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395417674961_33337_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/20/13970420000356636669056010426006_26880_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395424237533_49312_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395430331272_43156_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1397/04/19/13970419000886636668395411112411_33553_PhotoT.jpg