پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 34707426 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41478810
کد خبر : 207443 تاریخ ثبت : 1397/4/21 08:19 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ دیدار تیم‌های انگلیس و کرواسی

در مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه تیم های کرواسی و انگلیس در ورزشگاه لوژنیکی مسکو رو در روی هم قرار گرفتند که در 90 دقیقه به تساوی یک بر یک رسیدند و در وقت های اضافه تیم کرواسی توانست با گل دقیقه 109 مانژوکیچ انگلیس را شکست داده و برای نخستین بار راهی فینال جام جهانی و دیدار با فرانسه شود.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705775_760.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705776_101.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705788_767.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705777_906.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705778_228.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705789_709.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705792_477.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705790_479.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705781_329.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705795_583.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705794_389.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705840_538.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705791_311.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705793_387.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705796_941.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705797_918.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705798_421.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705803_272.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705804_438.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705810_509.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705811_672.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705812_886.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705813_788.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705820_827.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705821_325.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705822_937.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705824_868.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705826_154.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705827_102.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705828_906.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705829_290.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705830_921.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705831_958.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705832_743.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705833_419.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705837_108.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705838_957.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705839_997.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/20/1705841_956.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705853_497.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705855_808.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705851_710.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705852_877.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705857_621.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705854_944.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705856_685.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705868_921.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705866_574.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705872_770.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705870_273.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705867_886.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705871_666.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705879_273.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705878_397.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705877_610.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705880_247.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705881_681.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705885_219.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705887_194.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705888_197.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705889_815.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705892_274.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705890_286.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/21/1705891_776.jpgکلمات کلیدی خبر : انگلیس کرواسی