پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41117084
کد خبر : 207105 تاریخ ثبت : 1397/4/20 11:57 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ روستای سراش لاهیجان

سراش روستایی کوهستانی از توابع دهستان لیل بخش مرکزی لاهیجان است، این روستا در هفده کیلومتری لاهیجان قرار دارد و ارتفاع بالا از سطح دریا و قرارگرفتن در دامنه کوه‌های بلند نقش مهمی در تلطیف هوا و سرسبزی این منطقه دارد.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701354_221.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701355_363.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701356_688.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701356_688.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701357_262.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701358_664.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701359_673.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701360_188.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701361_870.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701362_604.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701363_665.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701364_167.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701365_428.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701366_293.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701367_469.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701368_731.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701369_710.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701370_617.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701371_760.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701372_688.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701373_788.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701374_352.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701375_571.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701376_899.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701377_514.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701378_119.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701379_112.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701380_271.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701381_228.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701382_851.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/4/17/1701383_945.jpgکلمات کلیدی خبر : لاهیجان سراش