پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 41115133
کد خبر : 207076 تاریخ ثبت : 1397/4/19 11:11 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ چشمه‌های باداب سورت

عکس: محمد نسایی

چشمه‌های باداب سورت در استان مازندران، جنوب شهرستان ساری، بخش چهاردانگه قرار دارد . باداب به معنی آب گازدار و سورت به معنی شدت اثر است. چشمه‌های باداب سورت در سال ۱۳۸۷ به عنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران ثبت شد. چشمه‌های باداب سورت شامل دو چشمه با آب‌های کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پرآب دارای آب بسیار شور و دارای استخری با قطر حدود ۱۵ متر و عمق زیاد است که عمدتا در تابستان برای آب تنی استفاده می‌شود.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711355923414682354.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194885714681334.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194968514681344.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194959114681344.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711195038814681364.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194834114681324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194845014681324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194856014681324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194873214681324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711195141914681384.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194896614681334.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/139704171119496014681334.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194915314681334.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194926314681344.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194937214681344.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194865314681324.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194987214681354.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194979414681354.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194998114681354.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711195018514681354.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711195031014681364.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711195062214681364.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711195082514681374.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711195090314681374.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711195196614681394.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/04/17/1397041711194948214681344.jpg