پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/21 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1844075 تاریخ نمایش این آگهی : 1398/02/14 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 3023891
کد خبر : 202944 تاریخ ثبت : 1397/3/21 13:13 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ شالیزار در مازندران

عکس: غلامرضا احمدی

برنج مازندران همواره به عنوان یک محصول با کیفیت در کشور مطرح بوده است.هر چند در سال های اخیر بدلیل مشکلات کم آبی بیشتر شالیزار های سابق دیگر امکان کشت ندارند اما در برخی مناطق می توان شاهد طراوت و زیبایی شالیزارها و سختی کار کشاورزان بود.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910570014614273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565969314273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565992814273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/139703091057005314273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910570130314273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565980314273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/139703091056590614273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565877114273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565828714273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565838114273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565847414273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565856814273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565864614273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565886514273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/139703091056599914273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565917814273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565930314273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565939614273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565950614273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565963114273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910570024014273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910565814614273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910570036514273014.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/03/09/1397030910570075614273014.jpgکلمات کلیدی خبر : شالیزار مازندران