پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/12/28 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 192312 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 44883357
کد خبر : 202417 تاریخ ثبت : 1397/3/17 09:40 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ آیین شب‌قدر در مسجد شیخ سعدون بوشهر

عکس: مهدی نیک بین

تصاویر آیین شب قدر در مسجد شیخ سعدون محله کوتی بوشهر را نشان می دهد.

http://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475702.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475703.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475704.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475705.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475706.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475707.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475708.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475709.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475710.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475711.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475712.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475713.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475714.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475715.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475716.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475717.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475718.jpghttp://img8.irna.ir/1397/13970315/3633392/n3633392-6475719.jpgکلمات کلیدی خبر : شب‌قدر مسجد شیخ سعدون