پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 30917481 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 27339503
کد خبر : 199113 تاریخ ثبت : 1397/2/24 00:04 نظرات تایید شده : 0
محمدصادق حاجیانی*

احزاب، موتور محرک توسعه

احزاب مي توانند زمينه توسعه سياسي و اقتصادي جامعه را فراهم نمايند و  آن را به عنوان توسعه دموكراسي قلمداد كرد.

اصولا اولين هدف احزاب و طرفداران يك جريان فكري، سياسي، بيان واقعيت هاي جامعه بخصوص ديدگاهاي واقع بينانه موافقين و مخالفين دولت است، زيرا فعالان سياسي اجتماعي هستند كه ارتباط روزمره با مردم دارند، آنچه احزاب و فعالان كسب مي كنند هم به ارتباط قوي تر مردم با بدنه دولت و هم كارامد كردن مديران اجرايي است.

لذا نقش احزاب در موفقيت برنامه ها و سياست هاي  صحيح جهت كارامد كردن دولت سه ركن دارد:

١-هماهنگي، انسجام و نظارت و زمانبندي در اجراي برنامه ها توسط مديران مسئول دولتي در حوزه هاي مختلف با ارائه گزارش در فواصل زماني

٢-عينيت بخشي با اطلاع رساني و تبليغ براي تقويت اميد و اعتماد مردمي و مراقبت از تخريب دولت با إيجاد ياس و ناميدي اتفاقي كه امروز نقش احزاب همفكر با دولت در اين اطلاع رساني ضعيف عمل نموده اند، لذا مي طلبد احزاب همفكر خدمات دست يافتني دولت را با اطلاع آحاد مردم برسانند كه خود مستلزم دست يافتن به قدرت سياسي و پايگاه اجتماعي است.

٣- ارزيابي ميزان رضايتمندي مردم از مديران و نحوه عمل و پاسخگويي آنان براي تقويت روابط و همبستگي دولت ملت كه اين ارزيابي توسط نيروهاي احزاب به دلائل مختلف  ميسر است تا هم از مردم و مديران و عملكردهايشان دفاع كنند و هم نقص ها و كاستي ها و ناكارامدي ها را گزارش و تأثير گزار براي اصلاح و تغيير باشند.

اگر هر يک از اين سه مؤلفه ناقص باشد نتيجه منفي خواهد بود خصوصا در شرايط كنوني حاكم كشور در داخل و خارج.

حزب اعتدال هم در شوراها و هم مجلس و هم دولت توفيقات خوبي دست پيدا نمود ولي دولت جهت تنوير افكار مردم در خدمات ارائه شده در پست هاي سياسي كمتر از حاميان گفتمان اعتدال استفاده كرد  و اين به تعبيري عبور از اعتداليون بود.

لذا واقعيت اين است تقويت حزب بدون توجه به ساختار قدرت به زيان حزب تمام مي شود.

در پايان اميد است براي ٣ سال باقيمانده از دولت دوازدهم جهت گسترش و توسعه گفتمان اعتدال و اعلام بيشتر خدمات دولت از نيروهای اعتدالی در عرصه قدرت استفاده بيشتري گردد.

*دبیر حزب اعتدال و توسعه در استان بوشهرکلمات کلیدی خبر : محمدصادق حاجیانی حزب