پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/12/28 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 547905 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 45238287
کد خبر : 194523 تاریخ ثبت : 1397/1/27 12:13 نظرات تایید شده : 0

طنز/ جدیدترین اقدامات برای جلب مرتضوی!

خلیج فارس: محسنی اژه ای: حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده اند. در حاشیه این خبر "مجید مرسلی" در خبرآنلاین نوشت:

گشتیم ولی نیست، شما نیز نگردید
انگار که پنهان شده از زاویه دید!
فکر همه ما شده جلبیدن یارو
کم لطف نباشید و نگویید؛ نکردید!
ما که همه جا روشن و بی حرف اضافی
داریم مُجدانه به این مساله تاکید

حتی شده گه گاه از این فاصله دور
غیظ و غضب و اخم نمودیم به تهدید
یا دست به پیشانی خود برده و کردیم
حجم غضب و غیظ به یک مرتبه تشدید!
یک مرتبه هم با عصبانیتِ بسیار
دادیم به او حین سفر برگ روادید!

بیچاره شنیدیم که از فرط ندامت
کرده است خودش را تهِ یک باغچه تبعید
بد بخت به هنگام شنا در لب دریا
گویند که لرزد همه جاهاش چونان بید
حمام ندارد که در آن دوش بگیرد
عریان شده و رفته به زیر پَرِ خورشید

چون ناقل بیماری "سهو قلم" است او
باید که قرنطینه شود بی شک و تردید
ما نیز به هر جا پیِ یک رد و نشانیم
دلسرد نخواهیم شد و خسته و نومید

منبع: فرارو