پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/12/28 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 548347 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 45238729
کد خبر : 194462 تاریخ ثبت : 1397/1/27 08:46 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ آرامگاه عطار نیشابوری

عکس: نیما نجف زاده

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. آرامگاه عطار نیشابوری بنایی است تاریخی که در دوره تیموری توسط امیر علیشیر نوایی بر روی قبر عطار نیشابوری ساخته شد.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593479613413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593488913413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593499913413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/139612021159357713413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593518613413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593531113413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593563913413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593554613413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593576413413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593587413413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593598313413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593610813413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593620213413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593631113413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593640513413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593649913413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593657713413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593671713413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593684213413924.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/02/1396120211593734313413924.jpg

 کلمات کلیدی خبر : آرامگاه عطار نیشابوری