پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 8098558 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 36903470
کد خبر : 181911 تاریخ ثبت : 1396/10/20 12:08 نظرات تایید شده : 1

تصاویر/ روایتی از زوال کارون

خلیج فارس: کارون، که روزی نام "پرآب ترین" رودخانه ایران را یدک میکشید، سال هاست در حسرت "آب" مانده است. تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور اکنون سخت ترین روزهایش را میگذراند. عمق این رودخانه در اهواز آنچنان کم شده که جزیره ها از دل آن بیرون زده اند. کارشناسان میگویند سدسازی و انتقال آب سرشاخه ها، کارون را به این روز انداخته است. با این حال خبر می رسد که نقشه اجرای طرح های جدید انتقال آب از سرشاخه های این رودخانه قوت گرفته است.

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367205_606.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367207_805.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367208_573.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367209_522.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367213_691.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367212_634.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367211_462.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367210_517.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367214_236.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367218_678.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367215_825.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367219_600.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367216_926.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367220_542.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367217_189.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367221_203.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367225_594.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367224_904.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367223_262.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367222_672.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367226_422.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367230_248.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367227_669.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367231_212.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367228_696.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367232_544.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367233_635.jpghttp://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/10/18/7367229_244.jpgکلمات کلیدی خبر : رودخانه کارون