پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/09/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 8101960 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 36906868
کد خبر : 180880 تاریخ ثبت : 1396/10/12 13:32 نظرات تایید شده : 2
رسول سعادت‌نیا

نه به خشونت، آري به زندگي است

رسول سعادت‌نیا | وکیل پایه یک دادگستری

 اين روزها در اعتراضات رد خشونت و تخريب اموال عمومي ديده مي شود، اعتراضاتي كه مي توانست سخن ستمديدگان و محرومان را به گوش نهاد حاكميت برساند كه به نظر رساند، اميد آنكه زمامداران امور براي بكار بستن پيام اعترضي مردم جهت بهتر اداره كردن جامعه و سلامت آن همت گمارند.

 اما آنچه اينک در ادامه اعتراضات مي بينيم متاسفانه "نه به زندگي و آري به خشونت است"

حال آنكه در ذات حقوق شهروندي و گفتمان قانون مداري، نه به خشونت و آري به زندگي نهفته است.

از  نگاه اجتماعي، نهاد وكالت كه بالغ بر ٦٠ هزار نفر وكيل را در گستره خود دارد،  مي تواند به عنوان حلقه ي ارتباط  نهاد حاكميت و ملت نقش موثري در آگاهي بخشي حقوق شهروندي، راهكار بكارگيري صحيح اين حقوق و فراگير نمودن آن ميان جامعه ايفا كند. غفلت از اين توانمندي و ناسپاسي از آن بسي زيان بار بوده و هست.

در اين مقطع حساس كه طمع كاران جهاني چشم به منابع اين خاک دوخته اند و سعي دارند كمترين اعتراض مردم در جهت بهتر شدن جامعه را به سود خود جلب نمايند، شايسته است جامعه وكلا بي تفاوت نبوده و نقش فراموش شده وكيل در جامعه قانون مدار را بيش از پيش ايفا نمايند.

بي گمان قانون مداري و مسالمت آميزي در  روح و منش وكلا عجين است و همين ويژگي خاص، موجب نفي هرگونه خشونت توسط اين قشر آگاه به حقوق بوده و تاريخ گواه اين مدعاست كه وكلا در جهان همواره افراد جامعه را به پرهيز از هرگونه خشونت دعوت كرده و مي كنند. گاندي و نلسون ماندا نمونه هاي بارز اين ادعا هستند.

بر اين بنيان، به نظر وقت آن است كه  تک تک وكلاي ارجمند مواضع قانونمداري و حفظ آرامش را  در جامعه گسترش داده و به عنوان حلقه ي ارتباطي ملت و حاكميت، جانب حق و قانون را همچون گذشته گرفته و از بي تفاوتي نسبت به موضوعاتي كه آرامش جامعه و امنيت اجتماعي را خدشه دار مي كند دوري گزيده و همه با هم معترضين را دعوت به آرامش و حفظ امنيت جامعه ي خود نماييم.

و اما سخني با شهروندان عزيز و بعضا معترض به رفتارهاي خلاف قانون بعضي از زمامداران امور

بي گمان جامعه ي حقوقي كشور به ويژه وكلاي دادگستري به حق باور دارند و به عنوان شهروندي مطالبه گر همواره جوياي حق و حقيقت بوده و از طريق شاهراه قانون مدافع ستم ديدگان و محرومان بوده و هستند و تنها راه سلامت جامعه را در قانون مداري و رفتارهاي مسالمت آميز و پرهيز از هر گونه خشونت مي داند. بي گمان هيچ يك از شهروندان دلسوز اين خاك، خواستار تعرض بيگانگان به سرزمين و فرهنگ غني ايران عزيز نبوده و نيستند، پس بياييد هرگونه خواسته ي به حق خود را در مسير قانوني دنبال نماييم چرا كه از گذرگاه خشونت جز ويراني و آوار و مجالي براي سودجويي بيگانان بدست نخواهد آمد و اين مثل قديمي را به يا داشته باشيم آنكه باد مي كارد و طوفان درو مي كند...کلمات کلیدی خبر : رسول سعادت‌نیا اعتراض