پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/07/17 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 1847754 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24085324
کد خبر : 177002 تاریخ ثبت : 1396/9/14 12:41 نظرات تایید شده : 13
یادداشت خوانندگان؛

افزايش كرسی‌های نمايندگان بوشهر؛ اولويت با كدام حوزه انتخابيه است؟

خلیج فارس: بهتر آن است حاميان نماينده جنوب استان به جاي موج سواري و تحريک افكارعمومي حوزه انتخابيه جنوب استان، به وي كمك كنند تا با ارايه كارنامه اي قابل قبول، ايشان نخستين نماينده حوزه انتخابيه جنوب استان باشد كه موفق مي شود بيش از يك دوره بر اين كرسي جلوس نمايد.

یادداشت زیر در راستای گسترش اطلاع رسانی و انتشار دیدگاههای مختلف بوده؛ از این رو «خلیج فارس» آماده درج مقالاتی در نقد آن می باشد تا گامی برای تصمیم گیری منطقی در خصوص تغییر حوزه های انتخابیه استان برداشته شود

احسان حسینی

رسانه اي شدن پيگيري طرح افزايش ٤٠ كرسي جديد به نمايندگان مجلس و تخصيص يك كرسي براي استان بوشهر، حاميان برخي نمايندگان استان اين پرسش را پيش كشيده اند كه براي افزايش يك كرسي جديد به تعداد نمايندگان بوشهر اولويت با تفكيك كدام حوزه انتخابيه است؟

اصل شصت و چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده به عده نمايندگان مجلس اضافه شود و با توجه به عدم اجراي اين اصل طي بيست سال گذشته، مقرر شده جمعا چهل كرسي جديد به ظرفيت مجلس افزوده شود و در اين ميان يك كرسي در اختيار استان بوشهر قرار گرفته كه در پيش نويس طرح ياد شده پيشنهاد شده تا حوزه انتخابيه بوشهر، گناوه و ديلم با مركزيت بوشهر به دو حوزه انتخابيه جداگانه تقسيم و كرسي جديد در اختيار حوزه انتخابيه جديد گناوه و ديلم قرار گيرد.

بهتر است به تاريخچه اجراي اين اصل قانون اساسي اشاره شود كه طي آن در مجلس پنجم و در جريان افزايش 10 كرسي جديد به نمايندگان مجلس، یک كرسي به استان بوشهر تعلق گرفت اما اختلاف دو نماينده وقت استان باعث شد براي حل اختلاف، نهايتا موضوع به نظر نهايي نمايندگان مجلس موكول شود. در جريان دفاعيه محمد خواجه پور نماينده وقت مردم بوشهر، گناوه و ديلم از تقسيم حوزه انتخابيه خود و در سوی دیگر دفاع عبدالله حاجياني نماينده وقت دشتي، تنگستان، دير و كنگان (هنوز عسلويه و جم بخش هايي از شهرستان كنگان بودند)، اين حاجياني بود كه توانست نمايندگان را قانع كند تا به تفكيک حوزه انتخابيه با مركز خورموج راي دهند و دو حوزه انتخابيه دشتي و تنگستان و نيز كنگان، دير، جم و عسلويه ايجاد شود و پس از آن در انتخابات مجلس ششم چهار كرسي به نمايندگان استان بوشهر تعلق گرفت.

در اواخر دولت آيت الله هاشمي رفسنجاني با شروع عمليات بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي و تبديل كنگان و عسلويه به كارگاه صنعتي ملي با بيش از ١٥٠ هزار نفر نيروي شاغل، اين فرصت را در اختيار حاجياني قرار داد تا با مانور بر اين مهم و تاكيد بر ضرورت اختصاص يك كرسي نمايندگي براي عسلويه موافقت نمايندگان را به خود جلب نمايد و برنده اين رقابت نفس گير باشد.

جالب آنكه با تفكيک حوزه انتخابيه جنوب استان به دو حوزه انتخابيه، حاجياني خود در رقابتي سخت و نفس گير دومين و آخرين دوره حضورش در مجلس را تجربه كرد و پس از شكست او در انتخابات مجلس هفتم تاكنون هيچ نماينده اي موفق نشده بيش از يك دوره در حوزه انتخابيه جنوب استان، مسووليت نمايندگي را تجربه نمايد.  

بررسي موضوع از زاويه اي ديگر نشان مي دهد طبق نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال گذشته، جمعيت سه شهرستان حوزه انتخابيه شمال استان برابر ٤٣٥.٩٠٦ و جمعيت چهار شهرستان حوزه انتخابيه جنوب استان برابر ٣١٢.٤٢٢ نفر است و طبيعي است تفكيك حوزه انتخابيه شمال استان كه از مجلس پنجم تاكنون در نوبت تفكيك قرار دارد در اولويت باشد.

ضمن اينكه جمعيت شاغل در پارس جنوبي نيز به دليل به بهره برداري رسيدن پروژه ها و كاهش شديد نيروي كار بسيار كاهش يافته و همين جمعيت باقي مانده نيز اكنون در سرشماري به عنوان بخشي از جمعيت ساكنين شهرستان هاي جنوب استان به شمار مي آيند.

حاميان نماينده فعلي جنوب استان از طريق برخي رسانه هاي همسو با بزرگنمايي جمعيت شاغل در پارس جنوبي و جمع و تفريق كردن جمعيت شهرستان هاي گناوه و ديلم و مقايسه آن با جمعيت عسلويه و جم مي كوشند افكار عمومي را منحرف و حوزه انتخابيه جنوب استان را به تفكيك محق تر معرفي كنند، در حالي كه خود به خوبي مي دانند حوزه انتخابيه شمال استان از بيست سال پيش در نوبت تفكيك قرار داشته و به دليل دفاع ضعيف نماينده وقت، موفق به تفكيك نشده وعملا اين حق طبيعي مردم گناوه و ديلم است كه نماينده اي جدا از شهرستان سيصدهزار نفري بوشهر كه خود واجد داشتن دو كرسي نمايندگي است داشته باشند تا پس از سال ها از زير سايه سنگين جايگاه سياسي مركزيت استان خارج شوند.

ضمن اينكه جمعيت نيروي شاغل در عسلويه نسبت به بيست سال پيش به يك سوم كاهش يافته و در برابر آن بندر گناوه به قطب تجاري استان بوشهر تبديل شده و توجه به حفظ و ارتقاي اين موقعيت ارزشمند نيازمند توجه بيشتري توسط نماينده مردم است.

بهتر آن است حاميان نماينده جنوب استان به جاي موج سواري و تحريك افكارعمومي حوزه انتخابيه جنوب استان، به وي كمك كنند تا با ارايه كارنامه اي قابل قبول، ايشان نخستين نماينده حوزه انتخابيه جنوب استان باشد كه موفق مي شود بيش از يك دوره بر اين كرسي جلوس نمايد.