پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/06 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 21592634 تاریخ نمایش این آگهی : 1399/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 19957093
کد خبر : 171197 تاریخ ثبت : 1396/7/30 18:23 نظرات تایید شده : 11
در حاشیه بستن جاده ساحلی بندر دیّر توسط مردم

لطفا مرگ‌زار را شخم بزنید

خلیج فارس: به راحتی قابل پیش بینی بود که خروجی مرگبار بندر دیر به سمت گورستان امامزاده ابوالقاسم، همچو آتش فشانی است که در روزی تلخ، خشم مردم از دهانه آن فوران کند. روزی که جاده، مادری را به کام مرگ کشانید تا شویی بی همسر شود و فرزندی بی مادر...

حسن محدث‌زاده

به راحتی قابل پیش بینی بود که خروجی مرگبار بندر دیر به سمت گورستان امامزاده ابوالقاسم، همچو آتش فشانی است که در روزی تلخ، خشم مردم از دهانه آن فوران کند و روز گذشته اهالی بندرقدیمی دیر، به آن روز تلخ رسیدند. روزی که جاده، مادری را به کام مرگ کشانید تا شویی بی همسر شود و فرزندی بی مادر. مادری که اگر در هزارتوی "اگرها" نیفتاده بود، به جای هم آغوشی با خاک سرد، همچنان گرمی بخش جمع خانواده بود.

اگر جاده دو بانده بود، اگر جاده شانه داشت، اگر حقارت عرض جاده در پیچ و خم نامه نگاری های اداری گم نمی شد، اگر تعریض آن به روزمرگی نمی افتاد و ده ها اگر دیگر که در کنار هم ردیف می شوند تا جان بستانند و خشم و کینه در دلها بکارند.

مردم دیر دیروز ظلمت جاده را با سرخی آتشِ گُر گرفته از لاستیک ها تزیین کردند تا با خشم بر علیه معبری تندخو بشورند که با خون دل، آن را جاده مرگ نام نهاده اند. آنها کاری کردند که مردم آبدان در دولت اصلاحات و اهالی دوراهک در دوران احمدی نژاد ناچار به آن توسل جسته بودند و اتفاقا به نتیجه هم رسیدند. در آبدان بلوار اصلی شهر اصلاح شد و در دوراهک، به سرعت خروجی جدیدی آفریده شد تا فیتیله جان ستانی پایین تر کشیده شود. این بار هم بی تردید غلتک ها و‌کامیون ها برای جاده سازی سرعت خواهند گرفت تا بر قامت زمین کوبیده شده، لباس سیاه بپوشند.

اما آیا این نوشداروی بعد مرگ عزیزان، می تواند حیاتی دوباره به خانه بی مادر و یا بی پدر ببخشد؟

انگار عادت کرده ایم که فتبارک احسن الخالقین را به هیچ بنگاریم تا او در جدال ماشین، جاده و مرگ گم شود و گم شود. چه بسا قلبی که برای دیدن دوباره معشوقه می تپید و یا برای لبخند دوباره فرزندش و یا شادمان از پایان یافتن وام بانک و یا خدمت سربازی بود و چه آرزوها که برای خود نقاشی نکرده بود، اما در لای غفلت و روزمرگی ما، ترمز می کشد و آن همه آمال را به حسرت بدل می کند.

در دوره ای که اعراب حاکم در کشور امارات را از تاریک بینی و حسادت شان، سوسمار خورهای هوسبازِ شکم بشکه ای می دانیم، وزارت علوم پیشرفته را بنا می نهد تا به اکتشاف مریخ برسند، ما همچنان درگیر تعریض 5 کیلومتر جاده در دشتی هموار در ورودی بندر دیر هستیم. باورکردنی نیست.فقط 5 کیلومتر!

آقایان مسئول؛ اگر گمان می کنید موضوعاتی همچو خروج آمریکا از برجام، قیمت ارز و انتخاب معاونین استاندار جدید مهم تر از تکمیل پروژه بزرگراه دیر- بوشهر، جاده دوراهک به ریز و...  است، این نکته آخر را بخوانید: "زنی تعریف می کرد که شوهرم تماس گرفت که تا یک ساعت دیگر با یک عروسک به خانه می رسد. دخترم برای آمدن پدر و عروسک، بارها و بارها تا درب حیاط رفت اما هر چه قدر رفت و آمد نه پدر رسید و نه عروسک؛ فقط خبر مرگ پدر رسید و خوشحالی خشک شده دختر سه ساله ام."

در این زمینه
اعتراض دیری‌ها به جاده مرگ/ مسیر بوشهر - دیر بسته شد

 

کلمات کلیدی خبر : حسن محدث زاده جاده دیر
-->