پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24718788 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9102925
کد خبر : 166162 تاریخ ثبت : 1396/6/22 19:07 نظرات تایید شده : 1

حواسمان به گرانی این سه خوراکی باشد

خلیج فارس: در هفته منتهی به 17 شهریور، سبزی، تخم مرغ و میوه، رکورددار گرانی در خوراکی های مصرفی ایرانیان بودند.

در این هفته نسبت به هفته مشابه در مرداد ماه، سبزی 12.4 درصد، تخم مرغ 10.5 درصد و میوه 5.9 درصد گران شدند.

در مقابل قیمت چای در این مدت تکان نخورد. با این حال، برنج و حبوب هم فقط 0.1 درصد گران شدند.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات، قيمت تمام اقلام نسبت به هفته قبـل، بـدون تغييـر بـود. قیمت تخم مرغ معادل 8/1 درصد كاهش داشت و شانه اي 11 هزار تا 13 هزار و 500 تومان فروش رفت.

برنج و حبوب

در اين هفته در گروه هاي برنج و حبوب قيمت تمام اقلام ثابت بود.

ميوه ها و سبزي هاي تازه

در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انار عرضه نمي شـد و سـيب گـلاب، عرضـه كمـي داشت. ساير اقلام ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي ها متفـاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي گرديد. ميوه فروشي هاي سطح شـهر اقـلام ميـوه سبزي تازه را عرضه مي نمودند كه در گـروه ميـوه هـاي تـازه بهـاي سـيب گـلاب معـادل 9/9 درصـد، گلابـي 4/2 درصد، انگور 8/1 درصد و طالبي 2/1 درصد افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گـروه بـين 3/0 درصـد تـا 3/21 درصد كاهش يافت. در گروه سبزي هاي تازه، بهاي بادنجان معادل 4/5 درصـد، لوبيـا سـبز 2/1 درصـد و سبزي هاي برگي 5/1 درصد افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گـروه بـين 8/0 درصـد تـا 6/5 درصـد كـاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهاي گوشت گوسفند بدون تغيير بود. قيمت گوشت تازه گـاو و گوسـاله معـادل 4/1 درصد افزايش ولي بهاي گوشت مرغ 6/0 درصد كاهش يافت.

قند، شكر، چاي و روغن نباتي

در اين هفته قيمت قند معادل 1/0 درصد و شكر 4/0 درصد كاهش داشت و بهاي چاي خارجي و انواع روغن نباتي ثابت بود.

منبع: پول نیوز

 کلمات کلیدی خبر : گرانی خوراکی