پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1396/01/01 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 24718352 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 9102488
کد خبر : 165280 تاریخ ثبت : 1396/6/16 12:53 نظرات تایید شده : 2
محمد جعفری

بوشهر و سرگردانی بین منافع ملی و منطقه‌ای

استان بوشهر با دارا بودن منابع فراوان و ارزشمند طبیعی از دیرباز تاکنون تنوانسته است بسیاری از توقعات ساکنان خود را برآورده سازد.
مردم این حدود همواره با دریغ و تاسف از خود می پرسند کدام دلایل باعث شده است در عین دارا بودن غنی ترین منابع جهان اما بوی فقر در چهار گوشه استان شامه های غیرتمند آنان را بیازارد.

چندی پیش قسمت اول این مطلب در مورد تعاریف منافع ملی و منطقه ای و نیز نظر استان نشینان در مورد منافع استان از صنایع موجود مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت سعی می گردد نقطه نظر دو گروه تعریف شده دیگر( همسایگان و مرکزنشینان) نیز مورد واکاوی قرار گیرد. شاید این نوع نگاه عمومیت نداشته باشد اما برداشت عمده مردم ما از نگاه همسایگان و پایتخت نشینان در سالیان متمادی، آنان را به این تعاریف خاص رسانده است.

نگاه مرکزنشینان

در این نوع نگاه همیشه امتداد نگاه از بالا به پایین بوده است. در طول تاریخ نوین ایران واژه “شهرستانی” خود گواه محکمی بر این نوع نگاه تبعیض گرایانه و به دور از انصاف بوده است.

مرکزنشینان با اینکه اکثراً خود از مهاجرین دهه ها و سالیان پیشین بوده اند به گونه ای که حتی رگه هایی از مبدا مهاجرتشان در لهجه آنها هویداست اما نسل های دوم و سوم این افراد نه تنها خود را متعلق به خاستگاه اصلی خود نمی دانستند بلکه کاتولیک تر از پاپ بودند و تهرانی تر از ساکنان اصلی شده بودند.

در نگاه مرکزنشینان استان هایی مانند بوشهر فقط برای کارکردن و ایجاد منبع درآمد بالا و مقطعی مناسب است. این نوع نگاه حتی در بین افراد باسابقه نیز به حدی ریشه دوانده است که چندسال آخر خدمت با انتقال محل کار خود به مناطقی مانند عسلویه فقط در سودای ترمیم حقوق و دریافت حقوق بازنشستگی بالاتر هستند.

تازمانی که این نوع نگاه حاکم بر روابط فی مابین باشد هیچگونه پیشرفتی در تفاهم حاصل نخواهد شد.

رب گوجه

نگاه همسایگان

عجیب ترین نوع نگاه و توقع شاید این نوع نگرش باشد. نوع نگاه همسایگان استان بوشهر در هر منطقه ای متفاوت با منطقه دیگر و در شرایطی کاملاً متفاوت است.

در مرزهای جنوبی و شرقی استان، مردمان هرمزگان و فارس با پیاده کردن انواع سیاست ها و ترفندها سعی در استفاده از صنایع و منابع جنوب استان دارند و حتی در بعضی مواقع خود را محق تر از قاطبه مردم استان بوشهر در بهره برداری از این مواهب می دانند.

به تازگی در شهرستان های استان همسایه خواستار جذب هر چه بیشتر خود در صنایع استان بوشهر و در عین حال جلوگیری از جذب نیروی غیربومی در پالایشگاه های خود شده اند.

یک تضاد شدید منافع در این جا حکمفرماست. این موضوع دلایل متعددی دارد که قبلاً نیز در جاهای دیگر به آن اشاره شده است.

ناگفته پیداست که عمده ترین دلیل ناتوانی و انفعال همیشگی مسئولان و نمایندگان استان بوشهر در این زمینه بوده است.

در مرزهای شمالی و در کنار تاسیسات انتقال نفت گوره، بی بی حکیمه و حتی نرگسی همیشه جریانی بالعکس در حال اتفاق است.

به بیانی شفاف تر یعنی مردم آن خطه محروم از جذب در صنایع آن سامان حتی در غیرتخصصی ترین کارهای موجود هستند و حوزه نفوذی که در جنوب استان تا شعاع ۱۵۰ کیلومتر در سایر استان ها گسترده شده است در اینجا حتی تا شعاع ۱۵۰ متری داخل استان نفوذ نداشته است.

نکته تاسف بار این موضوع سوء استفاده همیشگی استان های همجوار از یک موضوع مشابه ولی در راستای تامین منافع با کاربردی کاملاً مخالف بوده است.

کارگر

اگر حوزه نفوذی وجود دارد چرا در جایی تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری وسعت یافته است و در جاهای دیگر هیچگاه سخنی از آن در میان نیست و چه بسا در مواقعی نیز استان های شمالی با تهدید بستن آب در پی پیشبرد اهداف و استفاده از امکانات شمال استان بوشهر برآمده اند.

جای بسی تاسف است که یک نوع نفع خاص در مرزهای متفاوت استان دارای کارکردهای متفاوت است.

البته در این زمینه شاید بهترین پاسخگو نمایندگانی هستند که برخی سعی در محدود ساختن استفاده از امکانات و اعتبارات و حتی جذب نیرو فقط برای شهرستان های خود هستند و برخی دیگر نیز یا کنج عزلت گزیده اند یا به مسائلی غیراستراتژیک و حاشیه ای می پردازند.

این جداسازی و تضعیف منافع مشترک مزید بر علت گشته تا همسایگان با مشاهده تشتت آراء نمایندگان قلیل استان دست به کار شده و مطامع خود را پیش برند.

البته نباید از نمایندگانی که برای انتخاب یک نفر رئیس مجمع از بین جمع کوچک شان هنوز به سازوکاری مشخص دست نیافته اند انتظار شق القمر داشت.

در انتها باید یادآور شد تا زمانی که توازن و ریتم مشخصی بین این نقطه نظرها و نیز نوع نگاه استفاده از امکانات و مواهب خدادادی در سایر نقاط حاکم نگردد متاسفانه نارضایتی و عدم درک متقابل بین سه عنصر یاد شده وجود خواهد داشت.

 کلمات کلیدی خبر : محمد جعفری نفت