پویاسامانه

کد خبر : 162713 تاریخ ثبت : 1396/5/29 22:58 نظرات تایید شده : 8
به بهانه بازگشت به گزارش‌های لیگ برتری

بهرام‌نژاد و حنجره بدون مرز

خلیج فارس: شاهين بهرام نژاد گزارشگر صاحب سبك بوشهري كه روزگاري با "بزن عبدالله " نام خود را در اين عرصه مطرح كرد همان روزها هم حرمت تيم ميهمان را نگه مي داشت. او حالا كه بارديگر استان بوشهر...

عبدالصمد ابراهيمي

گللللللللللل..... گل..... يكي كشدار و با آب و تاب، ديگري آرام و بي هياهو.

نگاه دو بُعدي گزارشگران استاني در مسابقات فوتبال را در اغلب شبكه ها ديده و صداي شان را شنيده ايم. لحن جانبدارانه آنها اغلب با دلخوري تيم هاي ميهمان و هواداران آنها مواجه شده و اين معضلي ادامه دار است. تيم شهر و ديارشان كه گلزني مي كند كشدار و با هيجان فرياد مي زنند و فركانس پايين صداي آنها در زمان دريافت گل بي اختيار نگاه را به سمت داور و كمك داور مي كشاند با اين تصور كه شايد گل تيم ميهمان مردود شده باشد. رفتارها و گفتارها به گونه اي است كه انگار صدا و تصوير اين گزارشگران قرار نيست از مرزهاي استان شان بيرون برود و غير از هواداران ميزبان ، مخاطبي داشته باشند.

در حكومت چنين اتمسفري وقتي يكي مي نشيند و همه توان و هنرش را در راه كار اصلي اش به كار مي بندد و حريف و ميهمان را هم محترم مي شمرد بايد ديده شود. بيشتر و بهتر از هميشه تا الگويي باشد براي ديگران.

شاهين بهرام نژاد گزارشگر صاحب سبك بوشهري كه روزگاري با "بزن عبدالله " نام خود را در اين عرصه مطرح كرد همان روزها هم حرمت تيم ميهمان را نگه مي داشت. او حالا كه بارديگر استان بوشهر صاحب نماينده اي در سطح اول فوتبال ايران شده در تقابل دو تيم جنوبي پارس جنوبي جم و نفت آبادان كلام را آنگونه بر زبان راند كه تحسين و تقدير هواداران رقيب آباداني را هم به دنبال داشت.

احترام به شاگردان كمالوند و سابقه ديرين آباداني ها در واژه واژه هاي گزارش نود دقيقه اي بهرام نژاد جاري بود و اين مي تواند براي ديگر گزارشگران هم نمونه و الگوي مناسبي باشد.

روزي رضا رشيدپور در بخشي از برنامه ديد در شب از دكتر ظريف خواست بخشي از صحبت هايش را به زبان انگليسي و خطاب به مردم آمريكا بيان كند. پاسخ دكتر ظريف دقيق و عميق بود: در دنياي امروز شما نمي توانيد براي صحبت هايتان مخاطب انتخاب كنيد. در مسجد يا سازمان ملل كه صحبت كنيد فرقي ندارد و مخاطب شما جهاني است.

دنياي ارتباطات فاصله ها را كم كرده و مخاطب رسانه محدود نيست. بهرام نژاد براي حنجره اش مرز مُعين نكرده و اين يعني يك رفتار رسانه اي مدرن.
 

 

-->