پویاسامانه

تاریخ نمایش این آگهی : 1397/02/26 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 786181 تاریخ نمایش این آگهی : 1397/01/04 <br/> تعداد بازدید تاکنون : 5887156
کد خبر : 160651 تاریخ ثبت : 1396/5/16 09:05 نظرات تایید شده : 0

تصاویر/ جشنواره بازی‌های بومی محلی با اسب

جشنواره بازی‌های بومی محلی با اسب در سنندج

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323425411577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323333211577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323322211577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323364411577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323376911577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323395711577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/139605151032349711577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323458211577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323475411577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323489411577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323519111577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323533211577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323541011577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323553511577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323567611577864.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/05/15/1396051510323584711577864.jpg

عکس: کیوان فیروزه ای