پویاسامانه

کد خبر : 152576 تاریخ ثبت : 1396/3/22 11:40 نظرات تایید شده : 0

معنای «آتش به اختیار» از دیدگاه حبیب احمدزاده

خلیج فارس: حبیب احمدزاده (نویسنده آثار دفاع مقدس و فیلمساز) با انتشار متن زیر به تعریف آتش به اختیار از نظر خود پرداخت. او نوشت:

«ابوسعید ابوالخیر در راه بود.

گفت: هر جا که نظر می‌کنم، بر زمین همه گوهر ریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته. کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند.

گفتند: کو؟ کجاست؟

گفت: همه جاست. هر جا که می‌توان خدمتی کرد؛ یا هر جا که می‌توان راحتی به دلی آورد. آنجا که غمگینی هست و آنجا که مسکینی هست. آنجا که یاری طالب محبت است و آنجا که رفیقی محتاج محبت است.

این است آتش به اختیار من و شما.»
 
 
کلمات کلیدی خبر : حبیب احمدزاده
-->